Sunday, August 13, 2017

Guldfavoriten Vetter: Efter Teros kast insåg jag att mitt spjut skulle flyga långt

Guldfavoriten Vetter: Efter Teros kast insåg jag att mitt spjut skulle flyga långt

Guldfavoriten Vetter: Efter Teros kast insåg jag att mitt spjut skulle flyga långt

Video Source